53709440b0eab33e05d3465f_unlock-25white.png TRY NOWSIGN INTO TOOL

Announced "Sweden's best media monitoring tool" 2014*

BLOG

#Twitterkarameller 2016

Published: 11:46 am, 22 December 2016


Vi har samlat in och gått igenom över 63 miljoner inlägg från svenska Twitter under 2016 och har valt ut några inlägg som sticker ut bland de topp 100 ReTweetade.

Grafen visar fördelningen av Tweets jämfört mot Retweets under året, 61,8% var Tweets och 31,9% var ReTweets.

Screen Shot 2016-12-22 at 12.13.34
Uncategorized - Be the first to comment! - Share: Facebook   Twitter

Svenska partiernas Share of Voice halvvägs till valet 2018

Published: 4:23 pm, 28 November 2016

Drygt halvvägs till valet 2018 börjar partierna sakteliga öka upptrappningen, inte minst efter USA-valet som väckt svenskens politiska intresse till liv.   Halvvägs-resultaten för riksdagspartierna + FI i sociala medier (Twitter & bloggar) visas i graferna nedan uppdelat i tidsperioderna 2014-2015 och 2015-2016 med brytpunkt i september.

 

halvvägs1

halvvägs2

 

Sammantaget har inlägg där riksdagspartierna + FI omnämns minskat med 6 % från 2014-15 till 1,44 miljoner inlägg under 15-16.   Nedan graf visar förändringar procentuellt sett från 2014-15 till 2015-16.

 

halvvägs7

 

 

Noterbart är främst hur SDs omnämningar har minskat med knappt 40 %. Liberalerna står för största ökningen vilket delvis kan tillskrivas namnbytet och diskussioner därtill. MP har också ökat och omnämns lika mycket som de övriga 3 stora partierna. Moderaterna har ökat med 20 % och tar mycket mer plats 2015-16 än 2014-15.   Det vanligaste ämnesområdet på #svpol är “invandring” som toppar båda mätperioderna, men trenden pekar dock lite nedåt 2015-16. Inlägg om EU-frågor ökar däremot något tillsammans med frågor om barnomsorg.

 

 

halvvägs5

 

De partier med störst “Share of Voice” i relation till Demoskops opinionsmätning från september 2016.

halvvägs6

 

Inget pekar på ett direkt samband mellan opinionsstödet och kvantitativ “Share of Voice” i sociala medier. Med Lisslys innehållsanalys går det däremot att utröna kopplingar mellan opinionen och olika partiers stöd, i synnerhet inom specifika frågor och ämnesområden. Kontakta oss för mer information om det eller andra frågor.

 

Awesomeness| Politics| Statistik Sociala Medier| Uncategorized - Be the first to comment! - Share: Facebook   Twitter

Lissly on Twitter

Lissly on Instagram